Adalet Dikey Geçiş Dersler

1. Derslik
Roma Hukuku
yasa Sosyolojisi
Devlet ve yasa Teorisine Giriş
Devletin ve hukukun ekonomik temelleri
Ukrayna hukuksal büyüme
Roma Hukuku ıı şirketler
Sosyal ve yasal Bilimler Metodolojisi
Haklarının yapısı
Karşılaştırmalı hukuk tarihsel
Kriminoloji
Bosna Mukayeseli yasa
2. derslik
Ceza Hukuku
Anayasal haklar
uygar Hukuka Giriş
uygar yasa
uygar hukuk – siyasal sistemler
uygar yasa kanunlaştırılması
Ceza Hukuku ıı
Anayasa Hukuku ıı
Mülkiyet hukuku
Anne ve tröst yasası
Ticari hukuk sistemi ve politikaları
Miras hukuku
Seçmeli Ders: insan Hakları
Seçmeli Ders: Ekoloji ve etraf Hukuku
Seçmeli ders: Borsa ve Borsa meslek
Opsiyonel Konu: uygar hukukta yasa Kliniği
3. derslik
Borçlar Hukuku – genel Bölüm
Ceza Muhakemesi Kanunu ve
kamu uluslararası yasa ve
meslek hukuku
Finans ve mali yasa
Avrupa Birliği’ne Giriş
Debenture hukuku – özel bölüm
Ceza Usul Hukuku ıı
Uluslararası kamu Hukuku ıı
Sosyal mevzuat
Uluslararası Ceza Hukuku
Seçmeli Ders: Avrupa özel hukuk Temelleri
Opsiyonel Konu: iş hukuku yasa Kliniği
Seçmeli ders: Uluslararası insancıl hukuk
Seçmeli Ders: iktisadi yasa sistemi ve AB politikaları
Seçmeli ders: Sivil cemiyet
Opsiyonel Konu: uluslararası meslek hukuku hukuk Kliniği
4. derslik
Sivil yasal Bildiriler
yönetim Hukuku
Kurumsal hukuku
Uluslararası hususi hukuk
Fikri Mülkiyet Hakları Temelleri
Uluslararası mali hukuk
yasa Felsefesi
Sivil çekişmeli ve yönetici Usul Hukuku
meslek Hukuku Akit
yönetim Hukuku ıı
Süreç uluslararası hususi hukuk
Opsiyonel Konu: Finansal kurumların Sağ

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!