Adalet Dikey Geçiş Dersler

Adalet Dikey Geçiş Dersler

Adalet Dikey Geçiş Bölümleri ve Dersleri

Hukuk lisans programına tamalama yapmak adalet meslek yüksekokulu mezunlarının hayalidir. Fakat DGS’nin zor olması ve açılan kontenjanların sınırlı olması mezunların bu hayalden vazgeçmelerine sebep olmaktadır. DGS’den başarı sağlayanları ise adalet dikey geçiş dersler ya da hangi üniversitede hangi dersleri saydırabilecekleri gibi birçok soru beklemektedir. Adalet mezunlarının hangi lisans programlarına tamalayabilecekleri belirsizliği de bu süreçte cevaplanması gereken bu sorulardandır. Bu sorunun cevabı adalet meslek yüksekokulu mezunlarının örgün olarak hukuk programına tamamlama yapabileceği yönündedir. Hukuk tamamlama genelde 2 yılda bitirilmektedir. Fakat her üniversitenin müfredatı aynı olmayacağı için iki yılda bitirip bitirmeyecekleri lisans tamamlama yapacakları üniversiteye göre değişecektir. Hangi üniversitelerden kaçıncı sınıftan başlayabileceklerine dair öğrencilerin her üniversitenin sitesinden özel bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Fakat tüm bu stresli ve sonucu belli olmayan süreci yaşamak ve zaman kaybetmek yerine DGS şartı olmadan yurtdışında lisans tamamlayabilirsiniz.

Yurtdışında hukuk lisans tamamlama yapmak için birçok sebebiniz vardır. Bu sebeplerin başında DGS şartı olmaması gelir. Diğer sebep ise DGS ile tercih yapmanın çok karmaşık bir süreç olmasıdır. Bu süreci kısaca anlatmak gerekirse öğrencilerin aklına gelebilecek soru ve karşılaşabilecekleri sorunları kısaca anlatalım.

Adaletten Hangi bölümlere Geçiş Yapılabilir?

Öğrencilerin bu süreçte kendilerine sordukları ilk sorulardan biri: Hukuk dışında tamalama yapılabilecek lisans programları var mıdır? Elbette vardır. Adalet meslek yüksekokulu mezunları, örgün hukuk bölümü dışında açık ve uzaktan eğitim fakültelerinin:

 1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 2. İktisat
 3. Kamu Yönetimi
 4. Maliye
 5. Uluslararası İlişkiler
 6. İşletme
 7. Konaklama İşletmeciliği
 8. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 9. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Açıktan mı okuyacağına yoksa örgün mü karar verdiniz diyelim öğrencilerin karşısına “Nasıl dikey geçiş yaparım?” karmaşası çıkar.

Adalet Dikey Geçiş Şartları

Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans tamamlama yapabilmeleri için özel bir şart yoktur. Tek yapmaları gereken DGS’den istenen puanı alması ve ÖSYM takviminde belirtilen süreler içerisinde tercih yapmaları gerekmektedir. Fakat bunu öğrenmek için dahi öğrencilerin araştırma yapmaları gerekir. Daha sonra “Nasıl tercih yapacakları?” belirsizliği ile boğuşurlar.

DGS Sonucuna Göre Geçiş Hakkı Tanınan Bölümlere Nasıl Tercih Yapılır?

DGS şartını sağlayan adaylar örgün olarak sadece hukuk lisans programına kayıt yaptırabilirler. Diğer bölümler içinse açık ya da uzaktan eğitim fakültelerini tercih edebilirler. Bölümü tercihlerini de DGS puan türlerine göre karar verebilirler.

 1. Hukuk Fakültesi –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 2. İktisat –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 3. Kamu Yönetimi –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 4. Maliye –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 5. Uluslararası İlişkiler –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 6. İşletme –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 7. Konaklama İşletmeciliği –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 8. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık –> Sözel yani SÖZ puan türü
 9. Halkla İlişkiler ve Tanıtım –> Sözel yani SÖZ puan türü

Tüm bu karmaşadan kurtulmak için Yurtdışında DGS şartı olamdan hukuk lisans tamamlama yapabilirsiniz. Adalet dikey geçiş dersler ise şu şekildedir.

Adalet Dikey Geçiş Hukuk

Hukuk lisans tamalamada alınacak adalet dikey geçiş dersleri:

1. Yarıyıl

Roma Hukuku
Hukuk Sosyolojisi
Devlet ve Hukuk Teorisine Giriş
Devletin ve Hukukun Ekonomik Temelleri
Ukrayna Hukuku Gelişimi
Roma Hukuku II
Şirketler Hukuku
Sosyal ve Hukuki Bilimler Metodolojisi
Haklarının Yapısı
Karşılaştırmalı Hukuk Tarihi
Kriminoloji
Karşılaştırmalı Hukuk

2. Yarıyıl

Ceza Hukuku
Anayasal Haklar
Uygarlık Hukukuna Giriş
Medeni Hukuk
Siyasal sistemler
Medeni Hukukun Yasalaştırılması
Ceza Hukuku II
Anayasa Hukuku II
Mülkiyet hukuku
Anayasa
Ticaret Hukuku ve Politikaları
Miras hukuku
İnsan Hakları (Seçmeli Ders)
Ekoloji ve Çevre Hukuku (Seçmeli Ders)

3. Yarıyıl

Borçlar Hukuku – Genel Hükümler
Ceza Muhakemesi Hukuku
Kamu Hukuku
Uluslararası Hukuk ve Meslek Kanunu
Finans ve Mali Hukuk
Avrupa Birliği Hukuku
Borçlar Hukuku ÖZel Hükümler
Ceza Usul Hukuku II
Uluslararası Kamu Hukuku II
Sivil Anayasa
Uluslararası Ceza Hukuku
Avrupa Özel Hukuk Temelleri (Seçmeli Ders)
İş Hukuku
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
İktisadi Hukuk Sistemi ve AB Politikaları
Sivil Toplum Yasaları (Seçmeli Ders)
Uluslararası Meslek Hukuku (Seçmeli Ders)

4. Yarıyıl

Sivil Anayasal Bildiriler
Yönetim Hukuku
Kurumsal Hukuk
Uluslararası Özel hukuk
Fikri Mülkiyet Hakları Temelleri
Uluslararası Mali Hukuk
Yasa Felsefesi
Sivil Çatışma ve Yönetici Usul Hukuku
Meslek Hukuku Anlaşması
Yönetim Hukuku II
Uluslararası Özel Hukuk

Adaletten Hukuka Geçiş Kaç Yıl?

Adaletten hukuka geçiş sürecinde herhangi bir süre sıralaması yoktur. DGS’den gerekli puanı aldığınız takdirde hukuk programına geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca DGS stresi yaşamadan yurtdışında direkt 3. sınıftan başlayarak eğitim alabileceğiniz üniversiteler de mevcuttur. Üstelik de YÖK tanınırlığı olan diploma avantajıyla.

#hukuklisanstamalama #dgsşartıolmadanhukuktamamlama #myolisanstamamlama

Puanla
[OY: 6 Ortalama: 3.2]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!